Yên Bái – Giám đốc từ bỏ chức vụ để lên núi nuôi gà

Từ một giám đốc trở thành người nuôi gà

Ở Yên Bái, anh Linh là một người truyền cảm hứng cho rất nhiều người đang trong quá trình lập nghiệp. Vì những năm trước, anh từng giữ chức vị giám đốc một công ty. Nhưng sau đó anh đã trở về Yên Bái để nuôi gà. Từ một giám đốc trở thành người nuôi … Xem đầy đủ