Hướng Dẫn Chăm Sóc Gà Đá Khi Khi Chiến Đấu

Trước có nhiều bạn chia sẻ cách chăm sóc, vần vỗ và chế độ sau đá. Nay mình xin chia sẻ cách mấy ae trong đội đang nuôi và một số kinh nghiệm đúc kết của bản thân nhằm giúp đỡ các bạn mới chơi, có gì không nên không phải mong các cao nhân, … Xem đầy đủ